Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về Texas Chicken

Chính sách bảo mật

Chúng tôi và đối tác chiến lược điều tra và nghiên cứu của chúng tôi, Service Management Group, Inc., rất coi trọng yếu tố quyền riêng tư của quý vị. Chúng tôi muốn quý vị tham gia khảo sát trực tuyến này với niềm tin toàn vẹn rằng quyền riêng tư của quý vị sẽ được tôn trọng. Tuyên bố bảo mật thông tin này lý giải những trường hợp thực tiễn về bảo mật thông tin trực tuyến của chúng tôi và có hiệu lực hiện hành kể từ tháng 7 năm 2009 .

Thông tin chúng tôi thu thập

Để triển khai xong khảo sát này, đối tác chiến lược nghiên cứu và điều tra của chúng tôi sẽ tích lũy thông tin, hoàn toàn có thể gồm có cả thông tin cá thể ( ví dụ điển hình như tên hoặc địa chỉ email của quý vị ), thông tin thanh toán giao dịch ( ví dụ điển hình như thông tin từ biên nhận của shop ) cũng như những câu vấn đáp khảo sát của quý vị .
Chúng tôi cũng tự động hóa tích lũy thông tin về máy tính của quý vị ( địa chỉ IP và tên miền ), trình duyệt Internet và hệ quản lý ( thiết lập mạng lưới hệ thống ) của quý vị bằng công cụ thu thập dữ liệu chuẩn, ví dụ điển hình như cookie, đèn hiệu web và nhật ký sever web .

Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị vì mục đích tiếp thị. Chúng tôi hoặc đối tác nghiên cứu của chúng tôi sẽ không liên hệ với quý vị trừ khi quý vị yêu cầu thông tin liên lạc rõ ràng hoặc nếu việc liên hệ là cần thiết để xác minh tính toàn vẹn của quá trình khảo sát.

Sử dụng thông tin cá nhân của quý vị

Thông thường, chúng tôi sử dụng toàn bộ thông tin tích lũy được cho :

  • Mục đích nghiên cứu,
  • Thực hiện chương trình ưu đãi, và
  • Các mục đích công việc thường ngày khác, chẳng hạn như dịch vụ khách hàng, quản lý tính toàn vẹn của khảo sát và quản lý Trang web.

Chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập tự động để quản trị Trang web nhằm mục đích bảo vệ những chương trình khảo sát của chúng tôi hoạt động giải trí đúng cách trên toàn bộ máy tính, đồng thời giúp phát hiện gian lận hoặc những câu vấn đáp khảo sát không tương thích khác. Chúng tôi sử dụng thông tin tổng hợp không nhận dạng quý vị hoặc máy tính của quý vị để báo cáo giải trình và nghiên cứu và phân tích .

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị với bất kỳ ai trừ khi:

  • Việc tiết lộ là cần thiết để thực hiện chương trình ưu đãi,
  • Quý vị yêu cầu thông tin liên lạc theo dõi hoặc theo cách khác, đồng ý rõ ràng về việc tiết lộ,
  • Việc tiết lộ thông tin với bên thứ ba là nhằm mục đích giúp họ thực hiện dịch vụ cho chúng tôi – tuy nhiên, chúng tôi cấm nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích riêng của họ,
  • Việc tiết lộ thông tin do luật pháp yêu cầu (chẳng hạn như để trả lời trát hầu tòa) hoặc cần thiết để ngăn chặn gian lận, quản lý tính toàn vẹn của khảo sát, thực thi các quyền hợp pháp hoặc mục đích tương tự, hoặc
  • Việc tiết lộ có liên quan đến việc điều chuyển tài sản của doanh nghiệp quý vị.

Việc tham gia chương trình khảo sát này là tự nguyện. Nếu quý vị có bất kể lo lắng nào về hoạt động giải trí tích lũy thông tin, vui vẻ tạm dừng triển khai xong khảo sát và liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới .

Bảo mật thông tin

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp lý về mặt kỹ thuật, vật lý và mang tính quản trị để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị trước việc truy cập trái phép hoặc mất mát.

Truyền tải thông tin quốc tế

Trang web này được quản lý tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị ở bên ngoài Hoa Kỳ, xin quan tâm rằng mọi thông tin quý vị phân phối cho chúng tôi hoàn toàn có thể được truyền tải tới Hoa Kỳ hoặc những vương quốc khác có cơ sở của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng những giải pháp hài hòa và hợp lý để bảo vệ tài liệu cá thể mà chúng tôi truyền tải ở toàn bộ những khu vực .

Thay đổi tuyên bố bảo mật

Nếu chúng tôi thực thi bất kể biến hóa nào cho những trường hợp vận dụng thực tiễn trong tương lai, chúng tôi sẽ đăng Tuyên bố bảo mật thông tin update. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không vận dụng bất kể đổi khác nào cho thông tin đã tích lũy trước đó trừ khi chúng tôi thông tin cho quý vị và phân phối cho quý vị tùy chọn khước từ tham gia .

Câu hỏi

Nếu quý vị có bất kể câu hỏi nào về công bố bảo mật thông tin này hoặc chương trình khảo sát này, vui mừng liên hệ theo địa chỉ : SMG Privacy Office, 1737 McGee, Kansas City, MO, 64108 .

Viết một bình luận