Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại áp dụng với khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát trong nước và quốc tế – Bưu Chính Viettel

HỖ TRỢ DỊCH VỤ   Yêu cầu nhận bưu gửi   KH yêu cầu nhận bưu gửi – TUYẾN HUYỆN 36 KH yêu cầu nhận bưu gửi – THÀNH PHỐ 12 KH mới yêu cầu nhận bưu gửi – doanh thu DƯỚI 1.000.000đ 12 KH mới yêu cầu nhận bưu gửi – doanh thu TRÊN 1.000.000đ 6 KH mới – GỬI LÔ 24 KH yêu cầu tư vấn dịch vụ 6 Hỗ trợ phát, tra cứu hành trình   Bưu gửi cho kết quả ngay – KH ĐÃ biết thông tin trang web 6 Bưu gửi cho kết quả ngay – KH CHƯA biết thông tin trang web 6 Tư vấn bưu gửi CÒN chỉ tiêu phát tuyến THÀNH PHỐ 6 Tư vấn bưu gửi CÒN chỉ tiêu phát tuyến HUYỆN 6 Hỗ trợ phát bưu gửi CÒN chỉ tiêu tuyến THÀNH PHỐ (BG ĐÃ đến BC phát) 48 Hỗ trợ phát BG sử dụng CPN – CÒN chỉ tiêu phát tuyến THÀNH PHỐ (BG CHƯA đến BC PHÁT) 72 Hỗ trợ phát BG sử dụng VTK, LCOD – CÒN chỉ tiêu phát tuyến THÀNH PHỐ (BG CHƯA đến BC PHÁT) 120 Hỗ trợ phát bưu gửi CÒN chỉ tiêu tuyến HUYỆN (BG ĐÃ đến BC PHÁT) 72 Hỗ trợ phát bưu gửi sử dụng CPN – CÒN chỉ tiêu tuyến HUYỆN (BG CHƯA đến BC PHÁT) 120 Hỗ trợ phát bưu gửi sử dụng VTK, LCOD – CÒN chỉ tiêu phát tuyến HUYỆN (BG CHƯA đến BC PHÁT) 120 Hỗ trợ thay đổi địa chỉ phát tuyến THÀNH PHỐ 48 Hỗ trợ thay đổi địa chỉ phát tuyến HUYỆN 72 Tư vấn bưu gửi HẾT chỉ tiêu phát tuyến THÀNH PHỐ 6 Tư vấn bưu gửi HẾT chỉ tiêu phát tuyến HUYỆN 6 YC phát lại bưu gửi HẾT chỉ tiêu phát tuyến THÀNH PHỐ (BG ở trạng thái 506 -507) 48 YC phát lại bưu gửi HẾT chỉ tiêu phát tuyến THÀNH PHỐ (BG ở trạng thái 505) 72 YC phát lại bưu gửi HẾT chỉ tiêu phát tuyến HUYỆN (BG ở trạng thái 506 -507) 72 YC phát lại bưu gửi HẾT chỉ tiêu phát tuyến HUYỆN (BG ở trạng thái 505) 96 YC chuyển hoàn bưu gửi 120 YC thay đổi số vận đơn 48 YC kiểm tra nguyên nhân chuyển hoàn bưu gửi 24 Khiếu nại khâu nhận   Nhận bưu gửi chậm muộn – TUYẾN HUYỆN 48 Nhận bưu gửi chậm muộn  – TUYẾN THÀNH PHỐ 12 Từ chối nhận bưu gửi 6 Chuyển trạng thái ảo (chưa nhận đã chuyển trạng thái hủy đơn/ chờ xử lý) 6 Nhận bưu gửi không thực hiện đồng kiểm theo quy định 12 Nhận bưu gửi thiếu chứng từ đi kèm (hóa đơn, biên bản đồng kiểm…) 24 Nhận hàng cấm gửi/ không kiểm tra, ghi sai nội dung hàng hóa 36 Không ghi nội dung bưu gửi, trọng lượng… Trên phiếu gửi 12 Không niêm phong hàng hóa theo quy định (niêm phong bằng tem niêm phong hoặc kẹp chì) 48 Đóng gói sai quy định (không ảnh hưởng đến nội dung bưu gửi, quyền lợi KH) 48 Tư vấn sai hoặc không tư vấn dịch vụ, giá cước, cách đóng gói, chỉ tiêu thời gian…khi chấp nhận 48 Khiếu nại khâu khai thác, kết nối   Địa chỉ trên phiếu gửi và bưu gửi khác nhau (Bưu gửi CHƯA phát thành công cho người nhận) 120 Địa chỉ trên phiếu gửi và bưu gửi khác nhau (Bưu gửi ĐÃ phát thành công cho khách hàng) 120 Nhận bưu gửi nhưng chưa kết nối, kết nối chậm muộn (địa chỉ phát tuyến THÀNH PHỐ) 48 Nhận bưu gửi nhưng chưa kết nối, kết nối chậm muộn (địa chỉ phát tuyến HUYỆN) 96 Nhận bưu gửi theo dịch vụ CPN nhưng kết nối dịch vụ chậm 96 Nhận dịch vụ hẹn giờ nhưng kết nối CPN thông thường 48 Khiếu nại khâu phát   Phát nhầm địa chỉ (phát sang địa chỉ khác, công ty khác) 48 Phát sai so với yêu cầu người gửi (không đồng kiểm, đồng kiểm sai yêu cầu dịch vụ/ quy định, không thu COD…) 72 Chậm – do BC phát không phát kịp, để sót tuyến THÀNH PHỐ 36 Chậm – do BC phát không phát kịp, để sót tuyến HUYỆN 72 Chậm – do TTKT để sót, kết nối chậm muộn tuyến THÀNH PHỐ (NỘI VÙNG) 48 Chậm – do TTKT để sót, kết nối chậm muộn tuyến THÀNH PHỐ (LIÊN VÙNG) 72 Chậm – do TTKT để sót, kết nối chậm muộn tuyến HUYỆN (NỘI VÙNG) 72 Chậm – do TTKT để sót, kết nối chậm muộn tuyến HUYỆN (LIÊN VÙNG) 96 Chậm – do kết nối lạc tuyến hướng, địa chỉ phát THÀNH PHỐ 96 Chậm – do kết nối lạc tuyến hướng, địa chỉ phát HUYỆN 120 Chậm – do khâu kết nối từ TTKT về BC phát, địa chỉ phát THÀNH PHỐ (kết nối qua hàng không bị rớt, sự cố xe kết nối trên đường vận chuyển) 96 Chậm – do khâu kết nối từ TTKT về BC phát, địa chỉ phát HUYỆN (kết nối qua hàng không bị rớt, sự cố xe kết nối trên đường vận chuyển) 120 Cập nhật sai nguyên nhân tồn – yêu cầu phát tuyến THÀNH PHỐ 24 Cập nhật sai nguyên nhân tồn – yêu cầu phát tuyến HUYỆN 48 Cập nhật kết quả phát chậm 24 Cập nhật kết quả trước khi phát – địa chỉ phát THÀNH PHỐ 24 Cập nhật kết quả trước khi phát – địa chỉ phát HUYỆN 48 Cập nhật sai trạng thái bưu gửi tồn (chưa phát đã chuyển trạng thái) 48 Chuyển hoàn bưu gửi chậm – BG kết  nối dịch vụ CPN 48 Chuyển hoàn bưu gửi chậm – BG kết nối dịch vụ VTK, LCOD 120 Xác minh kết quả phát bưu gửi tuyến THÀNH PHỐ 72 Xác minh kết quả phát bưu gửi tuyến HUYỆN 96 Không chuyển/ trả chậm báo phát, biên bản đồng kiểm 48 Không phát bưu gửi có tính khẩn cấp phát sinh khi có lệnh từ TCT 24 Không nắm được nghiệp vụ phát (phát BG ngoài đường, phát BG không lấy chữ ký người nhận…) 48 Khiếu nại về an toàn bưu gửi   Mất bưu gửi 120 Hư hỏng, vỡ, suy suyển bưu gửi 120 Phát thiếu nội dung bưu gửi 120 Phát thiếu chứng từ đi kèm (hóa đơn, BB đồng kiểm..) 120 Khiếu nại về thái độ phục vụ   Thiếu nhiệt tình, từ chối hỗ trợ KH 36 Không thực hiện đúng lời hứa với KH (Thu, Phát, GQKN) 36 Ăn nói thiếu lịch sự, cao giọng, đôi co, không tôn trọng KH 36 Không phối hợp xử lý yêu cầu/ khiếu nại của KH 36 Khiếu nại khâu thanh toán   Hỗ trợ xuất hóa đơn, thanh toán COD (KH cung cấp sai, thiếu thông tin cá nhân, không liên hệ được BC phục vụ trực tiếp…) 72 Từ chối xuất hóa đơn cho KH 24 Đối soát, xuất hóa đơn chậm muộn 48 Đối soát công nợ sai 48 Thanh toán COD chậm, không đúng hợp đồng 72 Khiếu nại về giá cước, tiền COD, chính sách   Sai cước dịch vụ 48 Sai trọng lượng bưu gửi 48 Sai số tiền thu hộ 48 Không chiết khấu cho KH 48 Không áp dụng chính sách ưu đãi cho KH 48 Khiếu nại về nguyên vật liệu   Phong bì phiếu gửi thiếu, chậm muộn 24 Không cung cấp PBPG 24 PBPG chất lượng kém 24 Khiếu nại khâu xử lý đền bù Không phối hợp xử đền bù dứt điểm cho KH (KH đã cung cấp đầy đủ chứng từ đền bù) 72 Chưa xử lý đền bù cho KH (KH chưa cung cấp được chứng từ đền bù) 120 Yêu cầu khác 48

Viết một bình luận