CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT HEWEL 2021

Thay lời tri ân đến người mua, cùng với mong ước chăm nom sức khỏe thể chất tổng lực và nâng cao chất lượng đời sống, HEWEL mang đến chương trình người mua thân thương TÍCH ĐIỂM ĐỔI QUÀ CÙNG HEWEL .

Tên

* Lưu ý: Mỗi số điện thoại được sử dụng tối đa 64 điểm HEWEL để đổi quà
 

Chương trình Khách hàng thân thiện HEWEL 2021 ( sau đây gọi tắt là “ Chương trình ” ) được tiến hành trên toàn chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, dành cho người tiêu dùng mua mẫu sản phẩm HEWEL do Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO ( sau đây gọi tắt là “ Công ty ” ) nhập khẩu và phân phối tại Nước Ta .

Thể lệ chương trình được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên website chính thức www.hewel.com.vn

1.CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ/ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

1.1 Nhắn tin bằng tin nhắn điện thoại:

Để ĐK / tham gia chương trình, người mua soạn tin nhắn theo cú pháp :

gửi về tổng đài 6089

Ví dụ: Soạn tin nhắn: “ECO 12345678” gửi đến 6089
 

(a) Đối với tin nhắn hợp lệ: Khách hàng sẽ nhận được 02 (hai) tin nhắn phản hồi từ tổng đài của chương trình với nội dung sau:
 

– 01 ( một ) tin nhắn từ tổng đài 6089 : “ QK vua tich x diem HEWEL 30 vien. Chi can tich them [ 8 – số điểm đã tích ] diem HEWEL de doi 1 sp 15 v ( tru Alipas ) den het 31/12/21. LH 02873076089 ”

–   01 (một) tin nhắn từ tổng đài ECOGREEN: “QK vua tich x diem HEWEL 30 vien. Tong diem HEWEL: xx. Voi 8 diem duoc doi 1 sp 15v (tru Alipas). Chi tiet tai http://khtt.ecopharma.com.vn hoac goi 02873076089”
 

(b) Đối với tin nhắn không hợp lệ: Tổng đài 6089 sẽ phản hồi như sau:
 

b. 1. Khách hàng nhắn Mã số trùng với Mã số đã được sử dụng tích điểm :
– Nếu lần tiên phong Khách hàng nhắn Mã số trùng với Mã số đã được sử dụng tích điểm, người mua sẽ nhận được tin nhắn : “ Ma so nay da duoc su dung. Yeu cau tich diem khong thanh cong. Tai khoan se tam khoa neu nhan 3 lan ma so da duoc su dung. L / H 1800556889 de duoc ho tro. ” – Nếu lần thứ 02 Khách hàng nhắn Mã số trùng với Mã số đã được sử dụng tích điểm, người mua sẽ nhận được tin nhắn : “ Quy Khach nhan ma so da duoc su dung lan 2. Tai khoan se tam khoa neu nhan 3 lan ma so da su dung. L / H 1800556889 de duoc ho tro. ”

–  Nếu lần thứ 03 Khách hàng nhắn Mã số trùng với Mã số đã được sử dụng tích điểm, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn: “Quy Khach nhan 3 lan ma so da su dung. So dien thoai nay se khong duoc tham gia tich diem trong 24h. L/H 1800556889 de duoc ho tro.”
 

b.2. Khách hàng nhắn mã số không hợp lệ:
 

– Nếu lần tiên phong Khách hàng nhắn mã số không hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn : “ Ma so Quy Khach vua nhan khong dung, yeu cau tich diem khong thanh cong. Tai khoan se tam khoa neu nhan ma so khong hop le 3 lan. L / H 1800556889 de duoc ho tro. ” – Nếu lần thứ 02 Khách hàng nhắn mã số không hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn : “ Quy Khach nhan ma so khong hop le lan 2. Tai khoan se tam khoa neu nhan ma so khong hop le 3 lan. L / H 1800556889 de duoc ho tro. ”

–   Nếu lần thứ 03 Khách hàng nhắn mã số không hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn: “Quy Khach nhan ma so khong hop le lan 3. So dien thoai nay se khong duoc tham gia tich luy trong 24h. L/H 1800556889 de duoc ho tro.”
 

Lưu ý:
 

–   Trong trường hợp một thuê bao điện thoại nhắn sai Mã số quá 03 lần sẽ không được tham gia Chương trình trong 24h. 

1.2 Truy cập qua website www.khtt.ecopharma.com.vn:

Khi truy cập trang web www.khtt.ecopharma.com.vn, khách hàng sẽ nhận được phản hồi từ tổng đài ECOGREEN như sau:

(a) Trong trường hợp số điện thoại và Mã số hợp lệ: Khách hàng sẽ nhận được 01 (một) tin nhắn phản hồi từ tổng đài ECOGREEN đến số điện thoại đã đăng ký với nội dung sau:
 

“QK vua tich x diem HEWEL 30 vien. Tong diem HEWEL: xx. Voi 8 diem duoc doi 1 sp 15v (tru Alipas). Chi tiet tai https://khtt.ecopharma.com.vn hoac goi 02873076089”

( b ) Trong trường hợp số điện thoại thông minh và Mã số không hợp lệ : Trong trường hợp một thông tin tài khoản nhập sai Mã số quá 03 lần sẽ không được tham gia Chương trình trong 24 h.

Lưu ý:
 

– Khách hàng có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật thông tin thông tin thông tin tài khoản của mình. Công ty sẽ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và không xử lý tranh chấp khiếu nại nếu Khách hàng để lộ thông tin truy vấn thông tin tài khoản. – Khách hàng khi đã tham gia chương trình phải phân phối không thiếu và đúng chuẩn những thông tin là : Họ và Tên, số điện thoại thông minh, số Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân, ngày tháng năm sinh, địa chỉ liên lạc và những thông tin khác ( nếu có ) như : nghề nghiệp, những yếu tố sức khỏe thể chất chăm sóc, địa chỉ email … khi nhận được cuộc gọi ý kiến đề nghị phân phối thông tin từ tổng đài ECOGREEN sau khi gửi tin nhắn tích điểm tiên phong. – Khách hàng có quyền ngừng tham gia Chương trình bằng cách gửi tin nhắn theo cú pháp : “ ECO Huy tham gia chuong trinh ” gửi đến tổng đài 6089.

2. CÁCH THỨC TÍCH ĐIỂM ĐỔI QUÀ:

2.1 Cách thức tích điểm:

Trên mỗi hộp sản phẩm HEWEL (chai 30 viên) có 01 (một) “Tem chống giả & tích điểm”, trừ các sản phẩm là quà tặng. Khách hàng cào lớp phủ bạc trên tem để xem Mã số (gồm 10 ký tự là chữ cái và số). Khách hàng tiến hành tích điểm bằng cách nhắn tin Mã số gửi đến tổng đài 6089 hoặc qua website www.khtt.ecopharma.com.vn. Mỗi Mã số chỉ được sử dụng tích điểm (01) một lần trong thời hạn Chương trình. Việc tích điểm được thực hiện bằng 02 (hai) cách sau:

Cách 1: Tích điểm bằng tin nhắn điện thoại:

Khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp :

gửi về tổng đài 6089

Ví dụ : ECO 12345678 gửi đến 6089

(a)  Đối với tin nhắn hợp lệ:
 

Khách hàng sẽ nhận được 02 ( hai ) tin nhắn phản hồi từ tổng đài của chương trình với nội dung sau :

NỘI DUNG TỔNG ĐÀI 6089 TỔNG ĐÀI ECOGREEN

KH nhắn mã số lần đầu tiên

QK vua tich x diem HEWEL 30 vien. Chi can tich them [ 8 – số điểm đã tích ] diem HEWEL de doi 1 sp 15 v ( tru Alipas ) den het 31/12/21. LH 02873076089 QK vua tich x diem HEWEL 30 vien. Tong diem HEWEL : xx. Voi 8 diem duoc doi 1 sp 15 v ( tru Alipas ). Chi tiet tai http://khtt.ecopharma.com.vn hoac goi 02873076089
KH nhắn mã số tiếp theo nhưng chưa đủ điểm đổi quà QK vua tich x diem HEWEL 30 vien. Chi can tich them [ 8 – số điểm đã tích ] diem HEWEL de doi 1 sp 15 v ( tru Alipas ) den het 31/12/21. LH 02873076089 QK vua tich x diem HEWEL 30 vien. Tong diem HEWEL : xx. Voi 8 diem duoc doi 1 sp 15 v ( tru Alipas ). Chi tiet tai http://khtt.ecopharma.com.vn hoac goi 02873076089

KH nhắn mã số tiếp theo và đã đủ điểm đổi quà nhưng chưa hết hạn mức

QK vua tich x diem HEWEL 30 vien. QK da du dieu kien doi 1 sp 15 v ( tru Alipas ). Chuong trinh keo dai den het 31/12/21. LH 02873076089 de ho tro doi diem

Tong diem HEWEL: xx. QK da du dieu kien doi 1 sp 15v (tru Alipas). CT den het 31/12/21. Truy cap http://khtt.ecopharma.com.vn de doi diem hoac goi 02873076089

KH nhắn mã số tiếp theo và đã đủ điểm đổi quà + hết hạn mức QK vua tich x diem HEWEL 30 vien. QK da du dieu kien doi 1 sp 15 v ( tru Alipas ). Luu y : doi qua truoc 28/2/22. QK da het han muc tham gia chuong trinh Tong diem HEWEL : xx. QK duoc doi 1 sp 15 v ( tru Alipas ). Doi diem tai http://khtt.ecopharma.com.vn truoc 28/2/22 hoac goi 02873076089. QK da het han muc doi qua
KH nhắn mã số tiếp theo sau khi đã hết hạn mức Cam on Quy Khach da su dung san pham HEWEL 30 vien. Kinh chuc Quy Khach luon khoe manh va thanh cong. L / H 02873076089 de duoc tu van. Tran trong ! Cam on Quy Khach da su dung san pham HEWEL 30 vien. Kinh chuc Quy Khach luon khoe manh va thanh cong. L / H 02873076089 de duoc tu van. Tran trong !

( b ) Đối với tin nhắn không hợp lệ :

Tổng đài 6089 sẽ phản hồi như sau:
 

Trường hợp Khách hàng nhắn Mã số trùng với Mã số đã được sử dụng tích điểm : – Nếu lần tiên phong Khách hàng nhắn Mã số trùng với Mã số đã được sử dụng tích điểm, người mua sẽ nhận được tin nhắn : “ Ma so nay da duoc su dung. Yeu cau tich diem khong thanh cong. Tai khoan se tam khoa neu nhan 3 lan ma so da duoc su dung. L / H 1800556889 de duoc ho tro. ” – Nếu lần thứ 02 Khách hàng nhắn Mã số trùng với Mã số đã được sử dụng tích điểm, người mua sẽ nhận được tin nhắn : “ QK nhan ma so da duoc su dung lan 2. Tai khoan se tam khoa neu nhan 3 lan ma so da su dung. L / H 1800556889 de duoc ho tro. ” – Nếu lần thứ 03 Khách hàng nhắn Mã số trùng với Mã số đã được sử dụng tích diem, người mua sẽ nhận được tin nhắn : “ QK nhan 3 lan ma so da su dung. So dien thoai nay se khong duoc tham gia tich diem trong 24 h. L / H 1800556889 de duoc ho tro. ” Khách hàng nhắn Mã số không hợp lệ : – Nếu lần tiên phong Khách hàng nhắn Mã số không hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn : “ Ma so QK vua nhan khong dung, yeu cau tich luy khong thanh cong. Tai khoan se tam khoa neu nhan ma so khong hop le 3 lan. L / H 1800556889 de duoc ho tro ”. – Nếu lần thứ 02 Khách hàng nhắn Mã số không hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn : “ QK nhan ma so khong hop le lan 2. Tai khoan se tam khoa neu nhan ma so khong hop le 3 lan. L / H 1800556889 de duoc ho tro ”.

–   Nếu lần thứ 03 Khách hàng nhắn Mã số không hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn: “Quy Khach nhan ma so khong hop le lan 3. So dien thoai nay se khong duoc tham gia tich luy trong 24h. L/H 1800556889 de duoc ho tro”.
 

Lưu ý:
 

– Trong trường hợp một thuê bao điện thoại cảm ứng nhắn sai Mã số quá 03 lần sẽ không được tham gia Chương trình trong 24 h.

Cách 2: Tích điểm qua website www.khtt.ecopharma.com.vn

(a)Trường hợp số điện thoại và Mã số hợp lệ:
 

–   Khách hàng sẽ nhận được 01 (một) tin nhắn từ tổng đài ECOGREEN với nội dung sau:

  • Đối với lần đầu tiên nhập Mã số: “QK vua tich x diem HEWEL 30 vien. Tong diem HEWEL: xx. Voi 8 diem duoc doi 1 sp 15v (tru Alipas). Chi tiet tai http://khtt.ecopharma.com.vn hoac goi 02873076089”
  • Đối với lần nhập Mã số thứ 2 trở đi nhưng chưa đủ điểm đổi quà: “QK vua tich x diem HEWEL 30 vien. Tong diem HEWEL: xx. Voi 8 diem duoc doi 1 sp 15v (tru Alipas). Chi tiet tai http://khtt.ecopharma.com.vn hoac goi 02873076089”
  • Đối với lần nhập Mã số khi khách hàng đã tích đủ điểm đổi quà và còn hạn mức tham gia chương trình: “Tong diem HEWEL: xx. QK da du dieu kien doi 1 sp 15v (tru Alipas). CT den het 31/12/21. Truy cap http://khtt.ecopharma.com.vn de doi diem hoac goi 02873076089”
  • Đối với lần nhập Mã số khi khách hàng đã tích đủ điểm đổi quà lần cuối: “Tong diem HEWEL: xx. QK duoc doi 1 sp 15v (tru Alipas). Doi diem tai http://khtt.ecopharma.com.vn truoc 28/2/22 hoac goi 02873076089. QK da het han muc doi qua”
  • Đối với lần nhập Mã số tiếp theo sau khi khách hàng đã hết hạn mức đổi quà “Cam on Quy Khach da su dung san pham HEWEL 30 vien. Kinh chuc Quy Khach luon khoe manh va thanh cong. L/H 02873076089 de duoc tu van. Tran trong!”

( b ) Trường hợp số điện thoại cảm ứng và Mã số không hợp lệ : Trong trường hợp một thông tin tài khoản nhập sai Mã số quá 03 lần sẽ không được tham gia Chương trình trong 24 h.

2.2 Quy định số điểm tích lũy:

hewel 1

Lưu ý : – Điểm tích góp không có giá trị mua và bán, Tặng Kèm cho, chuyển nhượng ủy quyền hoặc quy đổi thành tiền mặt. – Khách hàng hoàn toàn có thể xem lịch sử dân tộc tích điểm tại website www.khtt.ecopharma.com.vn

2.3 Quy định điều kiện đổi quà:

Khách hàng tham gia tích điểm HEWEL sẽ được đổi quà theo lao lý sau : CTKM

Hạn mức đổi quà trong chương trình: Mỗi số điện thoại được sử dụng tối đa 64 điểm HEWEL để đổi quà theo quy định về thang điểm đổi quà như trên trong suốt thời gian diễn ra chương trình (từ 01/01/2021 – 31/12/2021)

Lưu ý:
 

– Quà Tặng không có giá trị mua và bán, quy đổi thành tiền mặt và không được tích điểm. – Sau khi Khách hàng thực thi đổi quà khuyến mãi ngay, Công ty sẽ khấu trừ điểm tích góp của Khách hàng tương tự với số điểm pháp luật đổi quà trong Thể lệ Chương trình. Số điểm còn lại sẽ được sử dụng tiếp để đổi quà trong thời hạn của Chương trình. – Khi nghi nhờ Khách hàng có hành vi gian lận, Công ty có quyền tạm đóng thông tin tài khoản để xác định. Nếu có cơ sở xác lập là gian lận thì Công ty có quyền xóa và / hoặc trừ những điểm số đã tích góp do gian lận của Khách hàng.

3. THỜI HẠN CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỔI QUÀ:

3.1 Thời hạn chương trình và đổi quà:

– Chương trình “ Khách hàng thân thương HEWEL 2021 ’ ’ mở màn từ 00 : 00 giờ ngày 19/06/2021 cho đến hết ngày 31/12/2021, theo đó việc người mua được tham gia tích điểm theo lao lý của Chương trình được mở màn từ 00 : 00 giờ ngày 19/06/2021 cho đến hết ngày 31/12/2021. – Khách hàng có quyền đổi quà ngay khi đạt đủ điểm hoặc bất kể khi nào trước ngày 28/02/2022. Công ty không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho những khiếu nại trong mọi trường hợp quá hạn đổi quà nêu trên.

3.2 Cách thức đổi quà:

Khách hàng hoàn toàn có thể thực thi đổi quà tại website của Chương trình www.khtt.ecopharma.com.vn hoặc gọi Tổng đài 02873076089. Cách thức triển khai như sau :

(a) Bằng cách truy cập trang web www.khtt.ecopharma.com.vn và thực hiện theo trình tự sau:
 

–   Bước 1: Kiểm tra điểm đã tích.

–   Bước 2: Chọn quà tặng tương ứng với điểm đang có được ghi nhận trên hệ thống.

–   Bước 3: Xác nhận thông tin nhận quà.
 

Sau khi hoàn tất trình tự những bước hướng dẫn nêu trên, tổng đài ECOGREEN sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại thông minh của Khách hàng để xác nhận việc đổi quà thành công xuất sắc : “ Chuc mung Quy Khach da su dung xx diem HEWEL de doi [ TÊN QUÀ TẶNG ]. Diem HEWEL con lai cua Quy Khach la : yy diem. ”

(b) Bằng cách gọi đến 02873076089 và thực hiện theo trình tự sau:
 

– Bước 1 : Cung cấp những thông tin như khi ĐK tham gia Chương trình cho nhân viên cấp dưới tổng đài để xác nhận thông tin.

–   Bước 2: Cung cấp địa chỉ nhận quà
 

Sau khi hoàn tất trình tự những bước hướng dẫn nêu trên, tổng đài ECOGREEN sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại thông minh của Khách hàng để xác nhận việc đổi quà thành công xuất sắc : “ Chuc mung Quy Khach da su dung xx diem HEWEL de doi [ TÊN QUÀ TẶNG ]. Diem HEWEL con lai cua Quy Khach la : yy diem ”.

(*) Lưu ý:
 

Số điện thoại cảm ứng nhu yếu đổi quà và thông tin nhận quà phải trùng khớp với thông tin của người mua đã phân phối khi nhận được cuộc gọi đề xuất phân phối thông tin từ tổng đài ECOGREEN sau khi gửi tin nhắn đăng kí / tham gia Chương trình. Nếu thông tin không trùng khớp, Công ty có quyền phủ nhận nhu yếu đổi quà của người nhu yếu.

3.3 Cách thức gửi quà:

– Công ty sẽ gửi quà Tặng Kèm cho Khách hàng qua đường bưu điện trong vòng 15 ngày kể từ ngày người mua nhận được tin nhắn xác nhận việc đổi quà thành công xuất sắc từ tổng đài chăm nom người mua ECOGREEN. – Sau 30 ngày kể từ ngày người mua nhận được tin nhắn xác nhận đổi quà thành công xuất sắc mà không nhận được quà Tặng Kèm thì Khách hàng cần liên lạc tổng đài 02873076089 để thông tin về việc này. – Khách hàng phải kiểm tra chứng từ và quà Tặng Kèm khi nhận từ nhân viên cấp dưới giao hàng. Trong trường hợp những thông tin trong chứng từ không đúng và / hoặc quà khuyến mãi bị lỗi, bị hư hỏng, không nguyên vẹn, thì có quyền trả lại cho nhân viên cấp dưới giao hàng. – Khách hàng phải chịu những khoản thuế / phí phát sinh theo pháp luật của pháp lý ( nếu có ) khi nhận quà.

4. ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

– Mọi vướng mắc tương quan đến thể lệ, thông tin, phương pháp tham gia chương trình, kiểm tra điểm đã tích, đổi quà … Khách hàng hoàn toàn có thể gọi đến đường dây nóng 02873076089 để được thông tin, tư vấn và giải đáp. – Thời gian hoạt động giải trí của đường dây nóng : từ 8 h00 ’ đến 21 h00 ’ – Thứ Hai đến Chủ nhật ( trừ ngày Lễ ).

5. QUY ĐỊNH KHÁC:

5.1   Khi đồng ý tham gia vào Chương trình, Khách hàng đã đồng ý cho phép Công ty sử dụng miễn phí các thông tin do Khách hàng cung cấp, hình ảnh, phát ngôn của Khách hàng hoặc người được ủy quyền khi nhận quà tặng, để phục vụ cho các hoạt động xúc tiến thương mại, marketing, nghiên cứu và các hoạt động chăm sóc khách hàng khác của Công ty.
 

5.2   Khách hàng phải thực hiện việc đổi quà tặng (nếu đủ điều kiện đổi quà) trước ngày 28/02/2022. Sau thời gian này, toàn bộ điểm tích lũy nhưng chưa đổi quà tặng sẽ không được giải quyết.
 

5.3   Khách hàng phải giữ lại vỏ hộp có Mã số và phải cung cấp cho Công ty khi có tranh chấp.
 

5.4   Chi phí nhắn tin đăng ký tham gia Chương trình, nhắn tin tích điểm, kiểm tra và hủy tham gia chương trình… do Khách hàng chi trả theo mức phí được nhà mạng quy định.


Viết một bình luận