Điều khoản

Chào mọi người đến với Chính sách và Điều khoản của Luadao88, chúng tôi sẽ hướng dẫn và cung cấp thông tin cho các bạn về việc chúng tôi thu thập thông tin và sử dụng dữ liệu để tối ưu cho người dùng như thế nào?
Hãy xem thêm phần bên dưới để biết thêm chi tiết.

Cookie và Tracking

Cookie là một dạng dữ liệu nhỏ sẽ được thu thập để chúng tôi có thể tiến hành cải tiến dịch vụ và nâng cao trải nghiệm của người dùng bằng cách phân tích hành vi của người dùng trên trang Website của chúng tôi.

Một cách tổng quát, Cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một Website tốt hơn và gợi ý cho bạn những trang hữu ích.

Cookie sẽ không cung cấp cho chúng tôi tiếp cận đến máy tính của các bạn hay bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chia sẻ đến cho chúng tôi.

Bạn cũng có thể dễ dàng kiểm soát hoặc xóa Cookie của bạn một cách dễ dàng.

Chúng tôi sử dụng dịch vụ Cookie từ bên thứ ba để cải tiến Website của chúng tôi và sẽ không có mục đích thương mại nào cho Cookie mà các bạn đã chia sẻ đến chúng tôi.

Cookies

Nếu bạn để lại bình luận trên website thì sẽ có thông báo lưu lại tên bạn, địa chỉ email và trang nhà của bạn trong cookies.

Những điều này nhằm tạo thuận tiện cho bạn cho những lần sau để bạn điền nhanh hơn. Những cookies này sẽ có hiệu lực 1 năm.

Những điều chúng tôi sẽ không làm

Chúng tôi sẽ không thu thập dữ liệu và thông tin của bạn để bán, trao đổi, quảng cáo hoặc đưa cho bên thứ 3.

Chúng tôi sẽ không bao giờ thực hiện những hành vi làm tổn hại đến người đọc của mình và điều đó sẽ được đảm bảo.

Thực hiện bình luận

Trường hợp bạn để lại bình luận trên Website của chúng tôi, thông tin đó sẽ được lưu lại cùng với địa chỉ IP của người từ đó sẽ chuyển đổi thành một đoạn mã bảo mật được gửi đến dịch vụ Gravatar để xác định việc bạn thật sự muốn sử dụng dịch vụ bình luận.

Sau khi tiến hành kiểm tra thì hình ảnh đại diện và thông tin bình luận của bạn sẽ chính thức hiển thị trên Website của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với những ai?

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin và dữ liệu của bạn cho bất kỳ bên thứ 3 nào bao gồm những tổ chức phi chính phủ hay chính phủ.

Thông tin của bạn sẽ được lưu lại trong khoảng thời gian bao lâu?

Đối với thông tin của các bạn sẽ được lưu lại cho đến khi bạn chủ động xóa những thông tin đó đi như bình luận, chia sẻ, theo dõi…

Thông tin của bạn chủ yếu được dùng để làm gì?

Chúng tôi thu thập thông tin và dữ liệu của chủ yếu để gửi đến các dịch vụ chống Spam để nhằm loại những thành viên có chủ đích gây xấu, ảnh hưởng đến cộng đồng.

Ai có thể liên lạc với bạn qua thông tin mà bạn chia sẻ?

Sẽ không có bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào của bạn được chia sẻ để cho người khác có thể liên hệ đến bạn, trừ trường hợp bạn chủ động để lại thông tin liên hệ của bạn trên các mục bình luận.

Thay đổi chính sách và điều khoản

Tất cả những thay đổi sẽ được công bố trên trang này “Chính sách& Điều khoản”. Những thay đổi sẽ mất một khoản thời gian để có hiệu lực nhằm đảm bảo cho người dùng hiểu được những gì chúng tôi đang tiến hành.

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Nếu có sự khác biệt giữa điều khoản sử dụng này và các thỏa thuận sử dụng tiện ích thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.

Xem thêm thông tin về Luadao88: