Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng tại Di Động Mỹ:

 1. Chấp nhận những pháp luật sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Di Động Mỹ

Bạn đang đọc: Điều khoản sử dụng

Bằng việc sử dụng bất kể dịch vụ nào của Di Động Mỹ bạn đồng ý, chấp thuận đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ những lao lý sử dụng của Di Động Mỹ dưới đây .
Nếu bạn không chấp thuận đồng ý với bất kể lao lý sử dụng, chủ trương bảo mật thông tin của Di Động Mỹ hoặc không có vừa đủ năng lượng hành vi dân sự tương thích, xin vui vẻ dừng việc truy vấn và sử dụng Website : didongmy.com ngay lập tức .

 1. Truy cập didongmy.com

Di Động Mỹ bảo lưu quyền được chấm hết, biến hóa bất kể dịch vụ, thông tin nào mà Di Động Mỹ cung ứng vào bất kể khi nào, theo quyết định hành động của Di Động Mỹ mà không cần báo trước. Để truy vấn và sử dụng những dịch vụ, thông tin của Di Động Mỹ, bạn hoàn toàn có thể được nhu yếu phân phối một số ít thông tin ĐK nhất định khi bạn ĐK thành viên / đăng ký nhận bản tin .
Bạn bảo vệ rằng toàn bộ những thông tin bạn phân phối cho Di Động Mỹ là đúng mực, vừa đủ và update. Bạn đồng ý chấp thuận rằng toàn bộ những thông tin mà bạn phân phối cho Di Động Mỹ trải qua Website didongmy.com được kiểm soát và điều chỉnh bởi chủ trương bảo mật thông tin của Di Động Mỹ
Nếu bạn lựa chọn, hoặc được phân phối, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kể phần nào khác của thông tin như thể một phần của thủ tục bảo mật an ninh của Di Động Mỹ, bạn có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật thông tin những thông tin này, và không được bật mý cho bất kể người nào hoặc tổ chức triển khai nào khác .
Bạn cũng xác nhận rằng thông tin tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và chấp thuận đồng ý không cung ứng thông tin thông tin tài khoản cho bất kể người nào khác để truy vấn vào những dịch vụ, thông tin của Di Động Mỹ. Bạn chấp thuận đồng ý thông tin cho Di Động Mỹ ngay lập tức bất kể việc truy vấn trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn .
Di Động Mỹ có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung ứng bởi Di Động Mỹ, bất kể khi nào theo quyết định hành động của Di Động Mỹ mà không cần thông tin nguyên do của việc vô hiệu đó .

 1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng được cho phép bạn sử dụng những dịch vụ của Di Động Mỹ cho cá thể, cho mục tiêu phi thương mại .
Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai minh bạch, triển khai công khai minh bạch, tái xuất bản, tải về, tàng trữ hoặc truyền tải bất kể nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website Di Động Mỹ ngoại trừ trường hợp việc này được triển khai tự động hóa bởi máy tính / trình duyệt web mà bạn sử dụng, thiết yếu cho việc truy vấn và sử dụng những dịch vụ, thông tin của Di Động Mỹ .

 1. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng tên thương hiệu Di Động Mỹ, mà không có sự được cho phép trước bằng văn bản của Di Động Mỹ. Các tên thương hiệu của những bên thứ ba, những hình tượng, mẫu sản phẩm hoặc dịch vụ, phong cách thiết kế hay khẩu hiệu Open trên Di Động Mỹ không nhất thiết chỉ ra bất kể sự link nào của những bên thứ ba đó với Di Động Mỹ .

 1. Hành vi nghiêm cấm

Bạn chỉ hoàn toàn có thể sử dụng những dịch vụ của Di Động Mỹ cho những mục tiêu hợp pháp và tương thích với những lao lý sử dụng. Bạn chấp thuận đồng ý không sử dụng những dịch vụ của Di Động Mỹ cho bất kể hành vi hoặc mục tiêu vi phạm pháp lý .

 1. Đóng góp của thành viên

Các dịch vụ Di Động Mỹ hoàn toàn có thể chứa bảng tin, những website cá thể hoặc thông số kỹ thuật, công dụng gửi tin nhắn và những tính năng tương tác khác ( gọi chung là “ Dịch Vụ Thương Mại tương tác ” ) được cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu ( gọi chung là “ những góp phần của thành viên ” ), trên hoặc trải qua Dịch Vụ Thương Mại của Di Động Mỹ .
Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến những Dịch Vụ Thương Mại của Di Động Mỹ sẽ không được coi là những thông tin bảo mật thông tin. Bằng cách cung ứng bất kể góp phần nào trên những Dịch Vụ Thương Mại của Di Động Mỹ, bạn cấp cho Di Động Mỹ quyền không hề tịch thu, rất đầy đủ, vĩnh viễn, và không tính tiền để tái xuất bản, tọa lạc, phân phối, sửa đổi .
Bạn bảo vệ rằng bạn chiếm hữu hoặc trấn áp mọi quyền so với những thông tin góp phần cho Di Động Mỹ. Bạn bảo vệ tính hợp pháp, độ an toàn và đáng tin cậy, tính đúng chuẩn và tương thích của những thông tin đó. Di Động Mỹ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với bất kể bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính đúng mực của bất kể góp phần nào của người dùng .

 1. Giám sát và Thi hành

Di Động Mỹ có quyền : vô hiệu hoặc khước từ đưa lên bất kể thông tin góp phần nào của thành viên theo nhìn nhận của Di Động Mỹ, thực thi những sửa đổi mà Di Động Mỹ cho là thiết yếu so với những góp phần của thành viên, bật mý danh tính của bạn hoặc những thông tin khác về bạn theo những nhu yếu của những cơ quan chức năng có thẩm quyền ; chấm hết hoặc đình chỉ truy vấn của bạn đến tổng thể hay một phần của Thương Mại Dịch Vụ Di Động Mỹ cho bất kể hoặc không vì nguyên do gì .
Di Động Mỹ không thực thi xem xét những tài liệu trước khi nó được đăng tải trên những Thương Mại Dịch Vụ của Di Động Mỹ, và không hề bảo vệ vô hiệu nhanh gọn những thông tin này sau khi nó đã được đăng .

 1. Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn vận dụng cho bất kể và toàn bộ những góp phần của người sử dụng. Nội dung góp phần của người dùng phải tuân thủ những qui định pháp lý .
Theo đó, Di Động Mỹ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với bất kể bên thứ ba nào về việc Di Động Mỹ không hề vô hiệu kịp thời những thông tin góp phần bởi thành viên trên những dịch vụ của Di Động Mỹ

 1. Vi phạm bản quyền

Di Động Mỹ coi trọng yếu tố bản quyền và sẽ phản hồi lại những thông tin về việc vi phạm bản quyền theo đúng những qui định của pháp lý. Nếu bạn tin rằng bất kể thông tin nào phân phối trên Di Động Mỹ vi phạm bản quyền của bạn, bạn hoàn toàn có thể nhu yếu vô hiệu những thông tin này từ những dịch vụ của Di Động Mỹ bằng cách gửi thông tin cho Di Động Mỹ qua thư điện tử hoặc những hình thức liên lạc tương thích khác .

 1. Dựa vào thông tin phân phối

Các thông tin có sẵn trên hoặc trải qua Thương Mại Dịch Vụ của Di Động Mỹ được cung ứng duy nhất cho mục tiêu thông tin chung. Di Động Mỹ hoàn toàn có thể update những thông tin này theo thời hạn, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn hảo hoặc được update một cách không thiếu. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website Di Động Mỹ hoàn toàn có thể được biến hóa tại bất kể thời gian nào, và Di Động Mỹ không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải update thông tin như vậy .
tin tức được phân phối trên Di Động Mỹ cho mục tiêu thông tin chung. Chúng tôi khước từ bất kể và toàn bộ những nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến độ đúng chuẩn, hoàn thành xong, đáng tin cậy, hiệu suất cao, sử dụng, hoặc hiệu quả sử dụng những thông tin công bố trên Di Động Mỹ, và bạn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trọn vẹn với bất kể hành vi nào dựa vào việc sử dụng bất kỳ thông tin công bố trên Di Động Mỹ .

 1. Từ chối những bảo vệ

Bạn hiểu rằng Di Động Mỹ không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

 1. Miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý

Trong bất kể trường hợp nào, Di Động Mỹ sẽ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với bạn hoặc bất kể người nào khác, bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc tương quan đến những lao lý sử dụng và những dịch vụ của Di Động Mỹ

Viết một bình luận